Direct naar content

Geschiedenis

Onze manier van werken past in een traditie die meer dan veertig jaar geleden is begonnen. Laagland'advies is de rechtsopvolger van Werkgroep 2000, in 1965 begonnen als stichting die nadacht over de toekomst van de samenleving en toekomststudies uitbracht. Ook was ze de uitgever van de vermaarde Katernen 2000, waarin de meest uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen werden besproken.

/upload/laagland/plaatjes vaste teksten/participatieladder (2).gifIn de jaren zeventig ontwikkelde Werkgroep 2000 zich tot een organisatie die een toegankelijker overheid nastreefde. Ze begeleidde tal van inspraaktrajecten in het hele land, met name voor stadsvernieuwing. De Participatieladder dateert uit die periode.

Zakelijke tijdgeest

De tijdgeest werd zakelijker. In de jaren tachtig ontwikkelde de Werkgroep zich tot een adviesbureau voor wonen, leefbaarheid en ruimtelijke vraagstukken. De naam veranderde in Werkgroep '2duizend. Het bureau groeide tijdens de economische voorspoed van de jaren negentig. Nieuwe thema's waren interactieve beleidsvorming, verzelfstandiging van de corporatiesector, en stedelijke en sociale vernieuwing.

Oprichting Laagland'advies
Vlak voor het nieuwe millennium werd Laagland'advies BV opgericht. Alle adviesactiviteiten werden ondergebracht in de nieuwe BV. Stichting Werkgroep '2duizend kreeg de meerderheid van de aandelen. De opbrengsten van de BV konden op die manier worden gebruikt voor het organiseren van maatschappelijk debatten en het uitgeven van publicaties. Laagland'advies concentreerde zich in toenemende mate op wonen, welzijn en zorg, samenleven en kwalitatief onderzoek.
Sinds 2005 is Laagland'advies onderdeel van de Atrivť Groep. De formele banden met Werkgroep '2duizend zijn daarmee doorgesneden.