Direct naar content

Ontwikkeling

Werken in een adviesbureau stelt bijzondere eisen aan mensen. Laagland'advies is een lerende organisatie en staat volop in het teken van persoonlijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling kan liggen op het vlak van vaardigheden, maar zeker ook op het vlak van kennis (inhoud).

Persoonlijke ontwikkeling is een voorwaarde die aan iedere medewerker wordt gesteld. We leveren maatwerk aan de klant en onze medewerkers dienen dat maatwerk ook continu te kunnen leveren, op zowel kennisgebied als op het gebeid van vaardigheden. Vandaar dat onze eisen aan opleidingen en persoonlijke ontwikkeling hoog zijn.

Onze collectieve opleidingen zijn in het algemeen gericht op vaardigheden/persoonlijke ontwikkeling. In de individuele opleidingen staat meestal de kennisontwikkeling centraal.

Collectieve
trainingen
Wij vinden dat iedere adviseur een survival rugzak moet hebben waarin een aantal 'tools' zitten die een adviseur als basis nodig heeft om succesvol te zijn bij de klant en om zijn/haar werk goed te kunnen plannen en te organiseren. Startende adviseurs krijgen deze rugzak van ons: zij volgen een aantal vaste trainingen en kunnen daar op elk moment 'instappen'.
De rugzak bestaat uit:

 • commerciŽle trainingen: basistraining en de training authentiek verkopen
 • training adviesvaardigheden
 • training professioneel schrijven en presenteren
 • training ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten.
   Alle adviseurs krijgen regelmatig (jaarlijks of tweejaarlijks) een vervolgtraining authentiek verkopen, zodat men scherp blijft en zich op commercieel vlak blijft ontwikkelen. Verder wordt collectief een aantal trainingen georganiseerd inzake kennisoverdracht of verbeteren van vaardigheden. Deze trainingen zijn bedoeld voor adviseurs die specifiek op dat gebied werken, zoals training interim-managers, opereren in groepsprocessen.

   Introductiebijeenkomst
   Iedere nieuwe medewerker, adviseur of ondersteuner, krijgt binnen 6 maanden na indiensttreding een introductiebijeenkomst. Deze training is erop gericht dat nieuwe medewerkers snel hun weg binnen en buiten de organisatie kunnen vinden.

   Mentor
   Iedere nieuwe adviseur krijgt bij indiensttreding een mentor aangewezen. De rol van de mentor is ondersteuning bieden bij vraagstukken zoals: manier van werken, persoonlijke effectiviteit, samenwerking met andere adviseurs, eigen ontwikkeling.

   Intervisie
   Er zijn verschillende intervisiegroepen actief. Deze groepen zijn samengesteld uit adviseurs van verschillend niveau en uit verschillende adviesgroepen. Daarnaast zijn voor de ondersteuners aparte intervisiegroepen en zo ook voor de junioren. Structurele collegiale ondersteuning, met oog voor elkaars leerproces, staat in de intervisie centraal.

   Expertmeetings
   Ontmoeten is binnen Laagland'advies een belangrijke voorwaarden voor goed functioneren. Expertmeetings spelen daarin een essentiŽle rol. Tweemaandelijks vindt een expertmeeting plaats voor adviseurs. Voor de interne ondersteuning organiseren we 2x per jaar een expertmeeting. Het doel van de expertmeeting is om relevante thema's te behandelen die in onze bedrijf spelen, bij de klant en in de branche in het algemeen.