Direct naar content

Op de film

Wat bewoners (anders) beleven (dan u)

Bewoners krijgen te maken met uiteenlopende fysieke en sociale interventies in hun wijk. Al deze interventies zijn gericht op het verbeteren van de fysieke en sociale kwaliteit van de wijk. Wat doet dat met de bewoners? Hoe ervaren zij de herinrichting van de buitenruimte? Of wat is er gebeurd met bewoners die hun woning door sloop moesten verlaten? Maken ze gebruik van de ondersteuning die hen is aangeboden?

Om antwoord te vinden op dit soort vragen, kunt u een niet-alledaags onderzoeksinstrument inzetten, namelijk een filmcamera. Het Laagland'filmteam zoekt in wijken en buurten naar verborgen verhalen en speurt naar betekenissen die bewoners geven aan de ingrepen in hun directe leefomgeving. Dit bewonersperspectief levert een schat aan informatie op en een boeiend verslag van alle inspanningen die u en uw samenwerkingspartners leveren. De film stimuleert zowel professionals als bewoners om op ontdekkingsreis te gaan!

Een film op maat
Elke film is er een op maat. Wij komen bij u langs voor een intake gesprek, bespreken het onderwerp en het doel van de film en de werkverdeling. Op basis van deze gegevens maken we een filmplan. Van begin tot eind rekenen we op een gemiddelde doorlooptijd van drie maanden.

Waar kunt u de film voor gebruiken?
U bepaalt waarvoor u de film inzet. De film kan zowel gebruikt worden als onderzoeksmateriaal (behoefteonderzoek, evaluatieonderzoek) als voor PR-doeleinden (onderdeel van een toolbox, lesmateriaal workshops, cadeau relaties, communicatiemiddel bewonersavond etc).

En verder...

  • Video is een concreet product dat op diverse wijzen in verschillende contexten kan worden ingezet; ter kennisgeving, kennisuitwisseling, als discussiegenerator, promotie, participatie- en communicatiemiddel.
  • Het maken van een film getuigt van creativiteit en frisheid en sluit aan bij de beeldcultuur en behoefte aan visuele informatie van uw klanten en partners.
  • De film geeft u en uw partners een kijkje in de wereld van uw klant.
  • U geeft een positief signaal af: uw klanten voelen zich gehoord, de film laat zien dat u maatschappelijk ondernemer bent.