Direct naar content

Evaluatie

Laagland'advies evalueert beleid en experimenten. Vaak gebruiken we hiervoor een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Met behulp van enquêtes en de analyse van de cijfers meten we de behaalde resultaten. Tijdens gesprekken en bijeenkomsten analyseren we de ervaringen van betrokkenen en de kwaliteit van het proces. Elke beleidsevaluatie sluiten we af met aanbevelingen voor nieuw beleid.