Direct naar content

Kwantitatief onderzoek

Bij kwantitatief onderzoek gaat het om de getallen. Hoeveel mensen zijn het ermee eens dat ...?

Laagland'advies werkt veelvuldig met telefonische, schriftelijke, face-to-face- of internetenquêtes. Zo krijgen we inzicht in hoe meningen, opvattingen of problemen binnen een bepaalde groep verdeeld zijn.

Maar we werken niet alleen met enquêtes; ook analyses op bestaande cijfers en kengetallen maken dele uit van kwantitatief onderzoek. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld de Geriscoop of quickscans van de woningmarkt.