Direct naar content

Interim-management

Bij interim-management gaat het in de eerste plaats om het begeleiden van een veranderingsproces of om het opbouwen van een nieuw organisatieonderdeel. Interim-management kan echter breder worden opgevat.

Soms heeft een organisatie behoefte aan een deskundige van buiten die leemtes in de kennis of in de personele bezetting wil opvullen. Die leemtes kunnen op verschillende manieren ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan vervanging bij ziekte of zwangerschap. Of aan een periode waarin er in een korte tijd veel werk wordt verzet.

Ook voor dit soort vragen kan Laagland'advies deskundige en betrokken tijdelijke medewerkers leveren.