Direct naar content

Procesmanagement

Bestuurlijke processen worden steeds complexer. Er zijn veel partijen betrokken, vaak met tegenstrijdige belangen en meningen. Adviseurs van Laagland'advies voelen zich thuis in dit politieke krachtenveld en kunnen het procesmanagement verzorgen.

Een adviseur richt zich dan primair op de kwaliteit van het proces. Hoe is die georganiseerd? Komen alle partijen voldoende tot hun recht? Worden er logische stappen gezet? Een goed verlopen proces draagt bij aan een goed inhoudelijk resultaat. Bovendien zullen partijen zich eerder aan het resultaat verbinden, wanneer het procesmanagement adequaat is geweest.