Direct naar content

Gemeenten

Laagland'advies slaat bruggen; wij leggen verbindingen tussen gemeentebestuur en burgers, tussen gemeenten en partners, tussen gemeentelijke sectoren, tussen stad en wijk en tussen beleid en uitvoering.

Grote en kleine gemeenten vragen ons om advies over thema's als bestuur en wijkgericht werken, maatschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen.

Soms is de gemeenteraad onze opdrachtgever. Vaak krijgen we opdrachten van de gemeente in samenwerking met andere partijen, zoals woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen.