Direct naar content

Provincies en ministeries

Provincies en ministeries nemen Laagland'advies in de arm om beleid voor wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen. Ook wordt ons gevraagd gemeenten en andere betrokken partijen bij elkaar te brengen.

Daarnaast voeren we woningmarktonderzoek uit voor provinciale en landelijke overheden. Ministeries kloppen bij ons aan, omdat we zonder starre blik en versteende visie naar de samenleving kijken. Zo doen we woningmarktonderzoek voor het Ministerie van VROM.

Voor de Nota Ruimte hebben we een groot deel van de communicatie op ons genomen.