Direct naar content

Zorg- en welzijnsorganisaties

Laagland'advies werkt in toenemende mate voor zorgaanbieders en welzijnsinstellingen. Door schaalvergroting en professionalisering hebben zij steeds meer behoefte aan deskundig advies en ondersteuning in de relatie tot klanten en overheden. Ook ondersteunt Laagland'advies deze organisaties in hun deelname aan gebiedsontwikkeling en samenwerking in het kader van wonen, welzijn en zorg.

Laagland'advies heeft ook een traditie op te houden in de samenwerking met burgerplatforms en bewoners- of ouderenorganisaties. Vaak voeren we deze opdrachten uit voor samenwerkende instanties of met financiering van gemeenten, woningcorporaties of kenniscentra.