Direct naar content

Een voorzieningenmodel voor Haarlemmermeer

/upload/laagland/actueel/jr_0604_speeltuin_443302b.jpg Laagland'advies ondersteunt de gemeente Haarlemmermeer bij de ontwikkeling van een 'voorzieningenmodel'. De gemeente wil in staat zijn om toekomstgerichte afwegingen te maken bij de planning van voorzieningen, in bestaande en in nieuwe wijken.

Het voorzieningenmodel bestaat uit een kwalitatief en kwantitatief deel. De gemeente wil via het model in een zo vroeg mogelijk stadium de sociale opgave verbinden met de ruimtelijke opgave. Het kwalitatief afwegingskader biedt een visie op voorzieningen (nieuwe en bestaande gebieden) en gaat in op de rol van gemeente en maatschappelijke partners. Het kwantitatieve deel geeft inzicht in de capaciteits- en ruimtebehoefte van voorzieningen.

Voor meer informatie hierover belt u met Jan Willem de Zeeuw via telefoonnummer 030 692 70 90.