Direct naar content

SEV Realisatie versterkt Laagland'advies vanaf 1 juni 2009

SEV Realisatie versterkt Laagland’advies vanaf 1 juni 2009. Deze samenwerking betekent een marktverbreding en -versterking voor beide organisaties.

"SEV Realisatie past uitstekend bij ons profiel en voegt belangrijke nieuwe accenten toe. SEV Realisatie staat bekend als organisator en verspreider van kennis en innovaties. Bovendien heeft zij een sterke positie bij de rijksoverheid en provincies. Dat past goed bij onze ambities”, aldus Mieke Hanemaaijer, directeur van Laagland’advies.

SEV Realisatie zocht naar een sterke partner voor marktverbreding en een stevig toekomstperspectief. Laagland’advies heeft zich, binnen de Atrivé Groep, de afgelopen jaren goed kunnen ontwikkelen, met goede resultaten op zowel professioneel als commercieel gebied. Via Laagland’advies krijgt SEV Realisatie ook toegang tot haar zusterorganisaties Atrivé en Usus, adviesbureaus op het gebied van wonen en zorg. Daardoor kunnen wij een brede expertise bieden als het gaat om oplossingen voor woonvraagstukken, leefbaarheid en zeggenschap van burgers.

In het versterkte Laagland’advies wordt de kennis en ervaring op ministerieel, provinciaal, gemeentelijk en corporatie niveau van beide organisaties gebundeld.

Meer informatie over SEV Realisatie vindt u op http://www.sev-realisatie.nl/.