Direct naar content

Gebiedsgerichte ontwikkeling

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een samenhangende benadering. Buurt of wijk, dorp of kern; het gebied is een bruikbaar kader voor overleg en samenwerking. Laagland'advies helpt gemeenten en corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, bewoners en ondernemers om samen de kansen te pakken.

Adviseurs van Laagland'advies zijn thuis in de fysieke en de sociale pijler. Herstructurering of renovatie, woningen of voorzieningen, zorg of recreatie: gebiedsgerichte aanpak is nooit hetzelfde, omdat gebieden altijd anders zijn. Net als de mensen die er wonen.

Voor het hele traject, van analyse tot uitvoering, of op onderdelen: onze adviseurs denken graag met u mee.