Direct naar content

Besluitvorming en uitvoering

Ten slotte moeten knopen worden doorgehakt, prioriteiten gesteld en budgetten bepaald.

Ontwikkelingsvisies en -programma's laten zien wat er op fysiek, sociaal en economisch gebied moet gebeuren. Beheer- en activiteitenplannen zorgen ervoor dat ambities kunnen worden waargemaakt.

Geen wollige plannen, maar goede afspraken. Hiermee kunnen alle partijen naar vermogen bijdragen aan de verbetering van gebieden waarop de bewoners trots zijn.