Direct naar content

Instellingen en overheid

De overheid heeft vaak bijzondere relaties met instellingen: deze hebben net als zijzelf maatschappelijke doelstellingen. Een gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het maken van het WMO-beleid. Voor de uitvoering is ze echter grotendeels afhankelijk van zorginstellingen. Op hun beurt doen zorginstellingen weer een beroep op de overheid, omdat deze voor de randvoorwaarden kan zorgen. Een woningcorporatie die wil bouwen heeft een bestemmingsplan nodig dat deze ambitie mogelijk maakt.

De wederzijdse afhankelijkheid en gedeelde maatschappelijke doelen nemen we als leidraad in onze diensten:
We ondersteunen instellingen en gemeenten bij het opstellen van een gemeenschappelijke visie, zoals een woonvisie of de ontwikkeling van een woonservicezone.
Afspraken leggen we vast in prestatiecontracten, woonconvenanten en raamovereenkomsten.
In opdracht van partners voeren we een evaluatieonderzoek uit naar de resultaten van de samenwerking.
We begeleiden instellingen bij het doorlopen van een succesvol fusietraject.