Direct naar content

Klanten en instellingen

Non-profitorganisaties als woningcorporaties en zorginstellingen kunnen af en toe leren van bedrijven, als het gaat om het verbeteren van de relatie met klanten. Sleutelwoorden zijn klantgericht werken en vraagsturing. Maar niet alle methoden uit de profitsector kunnen klakkeloos worden overgenomen.

Laagland'advies heeft gevoel voor de maatschappelijke doelstellingen van woningcorporaties en zorginstellingen. Daarnaast kent ze de wettelijke verplichtingen waaraan die organisaties moeten voldoen.

Om de relatie met klanten vorm te geven en te onderhouden kunnen wij de volgende diensten aanbieden.
We voeren marktonderzoek uit om de vraag van klanten boven tafel te krijgen.
Voor het toetsen van nieuwe diensten van een woningcorporatie of zorginstelling organiseren we klantenpanels.
Woningcorporaties adviseren we over eigentijdse vormen van huurdersparticipatie. We hebben hiervoor een speciaal instrument ontwikkeld: de huurdersken.
We coachen huurdersorganisaties en huurderscommissies.
Woningcorporaties bieden woningen aan. We bedenken nieuwe spelregels en evalueren bestaande systemen voor het verdelen van woonruimte.

(err) {}