Direct naar content

Overheid en burgers

De opvattingen over de relatie tussen overheid en burgers zijn de afgelopen dertig jaar geregeld veranderd. Sinds de jaren negentig is het gemeengoed om verschillende rollen van burgers te onderscheiden: de burger als klant, de burger als bewoner, de burger als coproducent, de burger als kiezer.

De rol bepaalt in hoge mate de relatie met de overheid. Voor elke rol kan Laagland'advies overheidsorganisaties terzijde staan:
· Voor 'de burger als kiezer' kunnen we een gemeenteraad ondersteunen bij het invullen van zijn kaderstellende rol. Dat doen we bijvoorbeeld door werkconferenties te organiseren voor burgers en organisaties.
· Voor de 'burger als klant' kunnen we gemeenten en hun partners helpen bij het opzetten van een gemeenschappelijk loket in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
· Voor 'de burger als bewoner' houden we bijvoorbeeld een leefbaarheidsmonitor onder bewoners van een wijk, een telefonische enquête over wijkbeheer of een internetenquête over nieuwe diensten.
· Voor de 'burger als bewoner' kunnen we aan bewonersorganisaties contra-expertise leveren, zodat ze een volwaardige partij in een planproces kunnen zijn.
· Voor de 'burger als coproducent' begeleiden we interactieve planprocessen, waarin we samen met bewoners een wijkvisie of dorpsplan maken.