Direct naar content

Wonen, welzijn en zorg

Steeds meer partijen zijn zich ervan bewust dat zij op het grensvlak van wonen, welzijn en zorg niet meer zonder anderen kunnen opereren: samenwerking, afstemming en coŲrdinatie is vereist.

Bijvoorbeeld rondom de uitvoering van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, bij beleidsontwikkeling op het terrein van wonen, welzijn en zorg, en bij de aanpassing van de woningvoorraad en het voorzieningenniveau. Laagland'advies kan dergelijke processen vorm geven of ondersteunen.

Wij zetten ons in bij onderzoek, projectleiding en procesbegeleiding. We hebben daarbij oog voor sociale ťn ruimtelijke processen.