Direct naar content

Geriscoop

Rekenmodel voor de lokale vertaling van de Planologische Kengetallen Wonen en Zorg

Vergrijzing, extramuralisering: het zijn begrippen die al jarenlang over de tong gaan. Toch roepen ze bij de meeste beleidsmakers nog vraagtekens op. Gemeenten, corporaties en zorgaanbieders moeten nu beslissingen nemen, maar blijven zitten in onzekerheid. Wat moet er nieuw gebouwd worden in 2015 voor al die ouderen? Waar liggen de knelpunten? Wat te doen met de huidige verzorgingshuizen? Er zijn landelijke cijfers, maar die schieten tekort om op lokaal niveau beslissingen te kunnen nemen. Cijfers toegespitst op de lokale situatie zijn nodig. Laagland'advies ontwikkelde De Geriscoop en berekent snel voor uw gemeente, kern of wijk de behoeften aan woonzorgcombinaties in 2015.

Planologische kengetallen

W
at is de behoefte aan woon- en zorgvoorzieningen in 2015? Geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden. De planologische kengetallen van het Kenniscentrum Wonen en Zorg (Aedes-ActiZ) geven hier inzicht in. In mei 2004 zijn deze kengetallen geactualiseerd. De kengetallen bieden enig houvast, maar nemen bij beleidsmakers lang niet alle vraagtekens weg. Op lokaal niveau is er namelijk nog lastig mee te rekenen, aangezien het Kenniscentrum uitgaat van een gemiddelde Nederlandse wijk met een gemiddeld aantal ouderen en een gemiddeld aantal intramurale plaatsen. In werkelijkheid bestaan er echter geen gemiddelde wijken en gelden er dus ook geen gemiddelde cijfers of normen. In de Geriscoop worden daarom de planologische kengetallen verfijnd voor de lokaal-specifieke omstandigheden. De Geriscoop houdt rekening met de lokale demografische ontwikkeling, aantal zorgvragers, de beschikbare woningvoorraad en de intramurale capaciteit ter plaatse. De Geriscoop laat zien hoe groot de behoefte is, wat de opgave is en waar de knelpunten zitten afhankelijk van het gekozen tempo van extramuralisering.

Voor meer informatie over De Geriscoop: drs. Eric Schellekens, senior adviseur Wonen en Zorg