Direct naar content

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning is een boeiende maar complexe kwestie en raakt vele partijen. Op heel verschillende vragen moet een antwoord komen. Hoe kunnen we gerichte ondersteuning geven? Welke functies betrekken we in het dienstencentrum? Hoe beantwoorden we de wensen van mensen met een intensieve zorgvraag?

Laagland'advies duidt de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en helpt bij de toepassing ervan. Wij zijn gewend om te gaan met meerdere partijen en hebben oog voor verschillende belangen. Daardoor wordt het resultaat breed gedragen. Zo werken we samen met burgers, bijvoorbeeld in cliŽntenpanels.

Daarnaast helpen we graag bij de ontwikkeling van concrete beleidsonderdelen, zoals de instelling van een zorgloket of woonservicezone.