Direct naar content

Samenhang wonen, welzijn en zorg

Laagland'advies is bedreven in visieontwikkeling. We hebben veel ervaring in het opstellen van masterplannen wonen, welzijn en zorg. Daarmee kunnen gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen tot samenhangend beleid komen.

Daarna zijn er concrete uitvoeringsplannen nodig. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.