Direct naar content

Wijkvoorzieningenplan

Goede wijkvoorzieningen zijn belangrijk voor een aantrekkelijke wijk en voor het dagelijks leven van mensen.

Het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van voorzieningen is geen sinecure. Iedere voorziening heeft zijn eigen ruimtelijke en functionele eisen aan gebouwen, wet- en regelgeving, financiering, verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, instellingen en particulieren.

Het onderscheid 'commercieel' en 'maatschappelijk' verschuift continu. Het draagvlak van voorzieningen is door demografische veranderingen en veranderende behoeftes niet altijd verzekerd. Wanneer en in welke mate biedt clustering van voorzieningen meer waarde?

Laagland'advies ondersteunt gemeenten en corporaties in 3 stappen, bij het samenwerken aan een goede voorzieningenstructuur. Daarbij streven wij naar evenwicht in vraag en aanbod en voorzieningen die beschikbaar en bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn.

Voor meer informatie over onze aanpak vraagt u het infoblad "Wijkvoorzieningen" op via het contactformulier. U kunt ook contact opnemen met Jan Willem de Zeeuw.