Direct naar content

Steunpuntscan

U wilt een zorgsteunpunt realiseren in de wijk of in een kern. Vanuit het zorgsteunpunt moet zeven dagen per week, 24 uur per dag planbare en onplanbare zorg worden geleverd.

Wanneer is het zorgsteunpunt exploitabel? Welke locatie is het meest geschikt voor een zorgsteunpunt? Welke voorzieningen moeten een plaats krijgen? Hoe groot moet het zijn en welke partijen gaan participeren in het zorgsteunpunt?

Laagland'advies heeft voor de antwoorden op deze vragen de SteunpuntScan ontwikkeld. Deze brengt al deze zaken in kaart, zodat u gemakkelijk een afweging kunt maken.

Voor meer informatie:
Marten de Vries 06 25 05 17 77
Eric Schellekens 06 25 05 17 56