Direct naar content

Film doorslaggevend in verwerving woningbedrijf

In opdracht van Laurentius Breda maakte het Laagland Filmteam een film ter ondersteuning van een presentatie in het kader van de overname van het gemeentelijk woningbedrijf Oirschot. Samen met de afdeling communicatie en de directie van Laurentius stelden we een filmplan op. De vraag van Laurentius was: maak duidelijk dat Laurentius - hoewel we een grootstedelijke corporatie zijn - toch ervaring en gevoel heeft bij de opgave in kleine kernen, zoals Oirschot. Aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten lieten we zien dat Laurentius bekend is met de thematiek in dorpen en de volkshuisvestelijke opgave waar gemeente Oirschot zich voor gesteld ziet. De verantwoordelijke directieleden werden in Oirschot gefilmd en geïnterviewd om hun betrokkenheid letterlijk en figuurlijk in beeld te brengen.

Het resultaat
De selectiecommissie was na afloop van de presentatie enthousiast over de film. De commissieleden gaven aan dat de film het vertrouwen wekte dat Laurentius de meest geschikte kandidaat was. Navraag leverde op dat de film een belangrijke factor was in de keuze voor Laurentius als overnamepartij. Een bevestiging van de grote toegevoegde waarde van onze kennis van de sector en wat er speelt in de wijken bij de productie van films!

Ook een film om te overtuigen?
Neem dan contact op met Charlotte Post van het filmteam van Laagland'advies via telefoonnummer 030 692 70 90.