Direct naar content

Essay regulatie & vrijgave erectiemiddelen markt

De kwaliteit van geneesmiddelen, in dit geval erectiemiddelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de grote farmaceuten die de financiële middelen hebben de patenten op te eisen. Echter wanneer deze vrij komen ontstaat er min of meer een vrije markt. We zagen dit onder andere gebeuren nadat het patent van Pfizer op het middel Viagra vrij kwam en de werkzame stof Sildenafil niet langer als gepatenteerd middel gold.

De vraag is nu of regulatie plaats laten vinden in een door de overheid gecontroleerd systeem zoals het apotheek wezen de kwaliteit echt aanzienlijk waarborgt en of de enorme prijs toename die als gevolg hiervan de uiteindelijke consument dient te betalen een ware bedrijge is. Wellicht kan worden overwogen of het vrijgeven van deze specifieke markt niet een groter belang dient voor de uiteindelijke gebruiker van het middel.

We hebben in het verleden gezien bij bijvoorbeeld de vrijgave van de alcohol markt er als gevolg hiervan een open markt ontstond waarin prijzen naar een realistisch niveau daalde en waar kwaliteit van producten aanzienlijk steeg o op deze wijze het maktaandeel van de betreffende verkopende partij te doen stijgen.

Te verwachten is dat wanneer betrouwbare aanbieders als bijvoorbeeld: bestellen-kamagra.nl  en kans krijgen de concurrentie aan te gaan met overheid gestuurde bedrijven, de prijzen in de gehele markt een realistisch niveau zullen behalen en wel een afname van 70% te verwachten is hierin.

Ook zal er een markt ontstaan waarin vergelijking en beoordeling van producten zal plaatsvinden en aanbieders dus betrouwbaarheid, kwaliteit en aantrekkelijke prijzen zullen moeten garanderen. We zien nu dat erectiepillen vergelijking sites als erectiepillenvergelijken.nl al een overzicht van zowel overheid gecontroleerde aanbieders als vrije markt aanbieders naast elkaar presenteren.

We hebben dan ook een advies rapport aan het adres van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgebracht waarin de mogelijkheden nauwkeurig worden uiteengezet met hierin een financieel plaatje waaruit blijkt dat de keuze voor het vrijgeven van de markt een aangenaam vooruitzicht is voor de schatkist.