Direct naar content

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting

Naar aanleiding van het onderzoek van Laagland'advies 'Contrasten in de kamermarkt' ontwikkelt Kences (Kenniscentrum Studentenhuisvesting), samen met het ministerie van BZK, een landelijke Monitor Studentenhuisvesting om zo toekomstige ontwikkelingen in vraag en aanbod beter te kunnen voorspellen. Kences heeft ABF-Research en Laagland'advies gevraagd om deze monitor op te zetten.

De monitor moet een instrument worden waarmee lokaal een prognose opgesteld kan worden van de vraag naar woonruimte vanuit studenten en waarmee ontwikkelingen door de tijd gevolgd kunnen worden. Naast Kences en BZK zullen ook lokale partijen hiervan gebruik kunnen maken.
Hiervoor bouwen we een goed onderbouwd rekenmodel, met betrouwbare gegevens en aannames. Deze checken we bij partijen in het veld en werken deze uit tot een plausibele prognose met aanvullende beleidsscenario's. Het accent van de inzet van ABF-research ligt in de bouw van het model. Laagland'advies levert de kennis van het lokale aanbod van woonruimte voor studenten, verbindt deze met hun woonwensen en onderhoudt de contacten met de partijen in het veld.