Direct naar content

Opplussen in gemeente Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre wil eigenaar-bewoners en huurders stimuleren om de woning aan te passen, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Enerzijds draait het om bewustwording en anderzijds is het doel om met relatief kleine ingrepen de woning dusdanig te verbeteren dat het woonplezier en de veiligheid sterk vergroot wordt. Met behulp van provinciale ondersteuning heeft de gemeente Laagland'advies gevraagd het opplusproject te begeleiden. Ook lokale partijen die het speelveld goed kennen zijn betrokken bij dit project.