Direct naar content

Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering

In mei 2010 verscheen de Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering. Met deze handreiking deelt en bundelt de VROM Inspectie kennis over dit thema. Het gaat om niet-juridische instrumenten, zoals buurtbemiddeling, bestuursrechtelijke handhaving en privaatrechtelijk optreden, bijvoorbeeld door de verhuurder van een overlastgever.

Laagland'advies ondersteunde de VROM Inspectie met kwalitatief onderzoek: desk-research, het beschrijven van goede voorbeelden op basis van telefonische interviews en het structureren en schrijven van de handreiking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fokke de Jong.