Direct naar content

Herover het vastgoed, herover de wijk

Iedereen kent ze wel. De wat sjofele wijken net buiten de stadscentra, ooit gebouwd voor de gegoede middenklasse, maar de laatste decennia in verval geraakt. Winkelstraten die eens allure hadden, maken nu een onaantrekkelijke en rommelige indruk. De aanpak van deze wijken begint bij het heroveren van het verloederde vastgoed in de wijk: verkrottende panden die gebruikt worden voor allerlei soorten illegale activiteiten.

Fokke de Jong schreef in opdracht van het ministerie van VROM de brochure 'Herover het vastgoed, herover de wijk'. In deze brochure laat het Ministerie van VROM praktijkervaringen zien van de gemeenten Den Haag, Enschede, Helmond, Rotterdam en Venlo. Zij hebben in het kader van het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) een integrale aanpak opgezet en uitgevoerd om weer greep te krijgen op het vastgoed. Welke middelen en welke wet- en regelgeving zetten zij in en wat zijn de effecten?

Deze brochure biedt inzicht in de bereikte resultaten en de weg ernaar toe, maar geeft ook eerlijke informatie over actuele dilemma's en nog resterende complexe opgaven.

U kunt deze brochure hier downloaden in pdf-formaat. Wilt u ook uw wijk aanpakken? Neem dan contact op met Fokke de Jong via telefoonnummer 030 692 70 90.