Direct naar content

Je gaat het pas zien als je het door hebt

Over professionals in wijken, hun autonomie en hun effectiviteit

De wijkaanpak vraagt om goed gekwalificeerde betaalde krachten die voldoende ruimte krijgen om hun vaardigheden naar eigen inzicht zo efficiŽnt mogelijk in te zetten. Zo werken zij samen met burgers aan het verbeteren van hun omstandigheden. Dat vraagt wel om goede randvoorwaarden en rugdekking vanuit de eigen organisatie, maar hoe bereik je dat?

In de publicatie 'Je gaat het het pas zien als je het door hebt' laat Fokke de Jong aan de hand van persoonlijke verhalen van professionals zien welke methoden en inzet hiervoor nodig zijn. Ook zij hebben eerst moeten leren om beter te kijken, voordat duidelijk wordt wat de echte problemen van mensen zijn, en welke oplossingen wel of niet werken.
Het zoeken naar deze vernieuwing werd ondersteund door het ministerie van VROM, in het kader van het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing. VROM heeft Laagland'advies opdracht gegeven deze publicatie te maken, om de kennis over deze vernieuwingen goed uit te kunnen dragen.

Klik hier om de publicatie te downloaden. Meer weten? Neem dan contact op met Fokke de Jong via telefoonnummer 030 692 70 90.